De Raad van State heeft eerdere besluiten van oud-minister Henk Kamp over de
gaswinning in Groningen vernietigd. De nieuwe minister van Economische Zaken
krijgt nu een jaar om tot een nieuw besluit te komen. Dat is voor het
Groningse Kamerlid Sandra Beckerman reden tot een emotioneel betoog in de
Kamer.


More...