Het contact tussen theologen en economen is geen eenrichtingsverkeer waarin theologen vooral zenden en economen ontvangen. Er is wel degelijk sprake van kruisbestuiving.

More...