Groene heffingen op vervuilende grondstoffen kunnen bedrijven prikkelen om schonere alternatieven te zoeken, denkt het PBL.

More...