Ha´ti heeft voor het eerst in 22 jaar weer een leger. Als eerste wapenfeit hielden tientallen militairen een mars door de straten van de kustplaats Cap-Ha´tien, onder begeleiding van president Mo´se. De bevolking onthaalde hen met enthousiasme.
In 1995 werd het Ha´tiaanse leger ontbonden, nadat toenmalig president Aristide de zoveelste militaire couppoging tegen het regime had afgeslagen. Sindsdien was de nationale politie verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het straatarme Caribische land.
Zieke moeder

Het moment van de herintroductie, gisteren in Cap-Ha´tien, was niet toevallig gekozen. Het was precies 214 jaar geleden dat Ha´tiaanse rebellen de Franse kolonisten versloegen in de Slag bij VertiŔres.
Mo´se zei bij de plechtigheden dat hij het negatieve verleden van de strijdkrachten erkent, maar dat de nieuwe versie anders wordt. "Het leger is onze moeder", zei hij. "Als je moeder ziek is en vuile kleren draagt, dan vermoord je haar niet. Dan zorg je voor haar."
5000 man

De afgelopen maanden heeft een rekruteringscampagne zo'n 500 militairen opgeleverd. Het is de bedoeling dat het leger uiteindelijk groeit tot 5000 manschappen, die zich zullen bezighouden met onder meer grensbewaking, het bestrijden van illegale handel en hulp bij natuurgeweld. Ha´ti wordt geregeld getroffen door orkanen en aardbevingen.
Sinds 2004 was er een vredesmissie van de Verenigde Naties actief in Ha´ti, maar daaraan kwam afgelopen oktober een einde. Sindsdien is namens de VN een veel kleinere politiemacht aanwezig.


More...