Alcohol en de islam worden geacht niet goed samen te gaan, maar op iedere regel zijn uitzonderingen.*

More...