Nu longkanker vroeger ontdekt en behandeld kan worden, ligt onderzoek van risicogroepen voor de hand. Toch zijn we er nog niet, betoogt hoogleraar huisartsgeneeskunde André Knottnerus.

More...