De drie (oud-) militairen die onlangs aangaven dat ze het slachtoffer zijn van misbruik op de kazerne in Schaarsbergen, kunnen een uitnodiging tegemoetzien van staatssecretaris Barbara Visser (Defensie). Als ze er behoefte aan hebben, wil ze graag met ze praten.

More...