Het is lang niet altijd duidelijk of vloggers betaald krijgen om video's te maken of niet. Daar moet een eind aan komen, heeft een groep YouTube-vloggers samen met het Commissariaat voor de Media besloten.

More...