Afgelopen week stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over een motie om de procedure te starten om Donald Trump af te zetten. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan het verbinden van zijn ambt aan 'White Nationalism, Neo-Nazism and Hatred', alsmede aan het aanzetten tot haat en vijandschap.

More...